Alle skoler og daginstitutioner i Fredericia Kommune kan booke Naturbasen på Trelde Næs

Aktivitetsmuligheder og en bookingkalender vil være klar ultimo februar. Her vil det være muligt at booke aktiviteter samt instruktør.

Naturbasen vil fortsat tilbyde forskellige aktivitetsmuligheder som f.eks. teambuilding, havkajak, udeskole, tømmerflådebygning mm.

 

Kontakt Skole- og Ungdomsskoleleder:

Søren Pedersen

Tlf. 40722971

soren.pedersen@fredericia.dk

 

VORES ELEVER SIGER…

UngFredericia - Mosegårdsvej 2D - 7000 Fredericia - Tlf. 72105690 - E-mail: ungfredericia@fredericia.dk