Unge På Sporet

Et tilbud til de ikke uddannelsesparate

 

Indsatsen er for unge i følgende situationer:

 

• Har afsluttet folkeskolen

• Psykiske, personlige eller sociale udfordringer med

   at skulle begynde og gennemføre en uddannelse

• Begrænset eller ingen uddannelsesidentitet

• Dårlige erfaringer med uddannelsessystemet

• Manglende motivation eller interesse i at begynde

   og gennemføre en uddannelse

• Behov for hjælp til at undersøge og blive afklaret '

   omkring valg af uddannelse

• Behov for at optræne og generhverve specifikke

   kompetencer og færdigheder forud for

   uddannelsesstart

 

UngFredericia - Mosegårdsvej 2D - 7000 Fredericia - Tlf. 72105690 - E-mail: ungfredericia@fredericia.dk