LYNG ROLLESPIL er et kommunalt fritidstilbud i Ungdomsskolen for børn og unge fra 4. klasse og opefter. Der er tilknyttet kommunalt ansatte pædagoger og frivilligeunge/voksne. Rollespillet er opbygget som en kampagne, der afvikles over to sæsoner - forår og efterår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der spilles efter et regelsæt, som er en vigtig del at selve spillet. Det forventes, at alle spillere har sat sig grundigt ind i regelsættet.

Deltagerantallet i Lyng Rollespil ligger omkring 250 - og vi er mellem 150-200 på en spilaften.

 

Sted: Lyng Rollespil, Højmosevej 11, Fredericia.

 

Tid: Torsdag 18.00–21.00. Man kan komme fra klokken 17.00, hvor der bl.a. laves karakterark. Nye spillere samles efter briefing klokken 18.00.

 

Spilperiode: Fra første torsdag i marts til efterårsferien (uge 42).

 

Lukkedage: Skoleferier og skolefridage.

 

Aldersgrænse:

Fra 4. klasse og opefter i det der kaldes "Torsdagsrollespillet".

Dog kan elever i 3. klasse - der er tilmeldt Fritidstilbuddet ved Erritsø Fællesskole, afdeling Højmosen - starte i marts.

 

Betaling:

Betaling skal ske på www.ungfredericia.dk med betalingskort ved tilmelding. Er du fyldt 26 år, skal du tilmelde dig personligt på kontoret på Lyng. Der kan ikke betales kontant, men via Mobile Pay 22856824,

 

Afvikling af "Torsdagsrollespillet"

  • Spilledagen starter 18.00 med fælles briefing i borggården.
  • Eftersyn af våben så vi ved, at de er sikre at spille med.
  • Fælles markslag.
  • Spillet starter.
  • Spillet slutter 20.45 med en debriefing for alle.
  • Spilledagen slutter 21.00.

 

Indhold:

Vi spiller i den løbende kampagne Talansar, som betyder, at spillet fortsætter i samme univers fra gang til gang. Talansar er den fantasyverden, som danner rammen for rollespillet. Spillerne hensættes til middelalderen med elementer af magi og trolddom.

Universet er befolket af mange forskellige racer og minder meget om stemningen, der kan findes i filmene om "Ringenes Herre". Vi har tilsat lidt eventyr, uautoriseret mytologi og hjemmestrikkede historier.

 

Er du i bil:

Der er rigtig meget trafik omkring spilstart og senere ved afhentning. Vi anbefaler, at man også benytter sig af Strevelinsvej, hvor man kan gå igennem til Højmosen. Vi anbefaler også, at man benytter sig af parkeringspladsen ved Lyng Kirke – og i det hele taget udviser tålmodighed, da der er rigtig mange børn på vejen. Når man afleverer og henter på Højmosevej, beder vi om, at man kører venstre rundt i rundkørslen, så trafikken forbliver ensrettet – så glider det nemmere.

 

Det pædagogiske personale:

Therkild, Mette, Torben og Lars er deltidsansat i Ungdomsskolen. Den øvrige del af deres arbejdstid er Therkild og Mette ansat i Erritsø Fællesskole og Torben i Kirstinebjergskolen.

 

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, som ikke besvares her eller på Lyng Rollespils hjemmeside, kontakt Therkild 7210 5505 - torsdag efter 16.00.

 

www.lyngrollespil.dk

 

UngFredericia - Mosegårdsvej 2D - 7000 Fredericia - Tlf. 72105690 - E-mail: ungfredericia@fredericia.dk