Beskrivelse af  linjer:

 

Vi tilbyder 4 spændende linjer:

 

Alle elever skal have min. 28 lektioner om ugen.

Alle elever tilbydes en indskrivningssamtale.

Undervisningen på de 4 linjer afsluttesmedafgangsprøver  FP10/FP9AAA

 

Der tilbydes lektiehjælp/lektiecafé i forlængelse af undervisningen.

Inklusions elever tilbydes en indskrivningssamtale med 10’ende og UU, hvor der orienteres

om yderligere tilbud i10.klasse...

 

Inklusionselever kan:

 • Vælge en af de 4 linjer
 • Ekstra mulighed på erhvervslinjen
 • Tilknytning til en linje med mindre hold med en flerlærer ordning
 • Særlig tilrettelagt undervisning efter aftale
 • Få opfølgning med test/screening
 • Udvidet kontaktlærerfunktion

 

INTERNATIONAL

Her er10.klassee  med særlig interesse for det internationale perspektiv

Er du til et højt aktivitetsniveau, faglige og personlige udfordringer og brænder du for

sprog, så er den internationale linje på 10´ende helt sikkert noget for dig!

 

Vi arbejder med:

 • Kulturforståelse
 • Kommunikation
 • Internationalisering, i vores hverdag.

 

Kom og vær med til at, udvikle dig selv og dine færdigheder, på den internationale linje på

10´ende. Lektiehjælp og ekstra fag tilbydes ved indskrivningen.

 

KREATIV

På den kreative linje, vil du opleve en bred vifte af kreative fag.

Du vil bl.a. arbejde med:

 • Legomindstorm
 • Billedkunst
 • Tegning
 • Design
 • Medie
 • Ved andre fagtilbud kontaktes skolen

 

ERHVERV

Er for dig, som gerne vil lære mere dansk, engelsk og matematik, men samtidig gerne vil have nogle praktiske og faglige udfordringer. Du skal opnå faglig og praktisk styrke til din kommende uddannelse med mulighed for for-skellige praktikforløb. Der udarbejdes en individuel plan med mulighed for brobygning i 2-6 uger i samarbejde med UU. Der arbejdes med:

 • Uddannelses og erhvervsorientering
 • Målrettet læseundervisningVirksomhedsbesøgLektiehjælp
 •  
 • Kontaktlærerordnin
 •  
 • EUD10
 •  
 • Fag og trivsel på Erhvervslinjen (undervisning på mindre hold)
 • Praktikforløb

 

På Erhvervslinjen har vi mindre hold i undervisningen, så lærerne har god mulighed for at komme omkring den enkelte elev og hjælpe med de faglige opgaver. Samtidig prioriterer vi skole-hjemsamarbejdet højt og tager ofte kontakt til hjemmet for på den mådeatfølge eleven   tæt. Vi lægger desuden vægt på at differentiere undervisningen, så alleeleverfår mulighedd   for at udvikle sig fagligt. Undervisningen på erhvervslinjen retter sig mod folkeskolens 10. klasse prøve. Fag og trivsel

 

Fag og trivsel er Erhvervslinjens linjefag. I fag og trivsel vil vi gerne styrke elevernes lyst til at lære og bygge bro mellem undervisningen og livet udenfor klasseværelset. Vi arbejder blandt andet med tværfaglige emner som alkohol, sundhed og privatøkonomi. Desuden kommer eleverne til at bruge deres viden i ”praktiske” forløb, hvor de arbejder sammen om lave et produkt. Det kan være medieprojekter (avis, film) eller en dag i skole-køkkenet. I faget indgår også ekskursioner og besøg af gæstelærere.

Som hovedregel går vi ikke op i prøvekrav, pensum og fagligt niveau. Men vi kan bruge tid på at få styr på bestemte faglige færdigheder, som eleverne skønnes at have brug for i deres videre uddannelsesforløb.

 

Fag og trivsels er pt. på 8 ugentlige lektioner,

 

IDRÆT

Vores 8 lektioner ser således ud: 6 lektioner hver onsdag, som bruges på fysisk aktivitet. Dagen starter med løb i naturen (hele året). Derefter aktiviteter i hallen eller udendørs, vi laver lege + småspil + rytmik + styrketræning + forøvelser til alle de kendte spil:

 • Fodbold
 • Håndbold
 • Volley
 • Basketball
 • Badminton
 • Hockey og det færdige spil

 

Hver onsdag svømmer vi - vi øver alle svømmearter og laver dykkerøvelser og hovedspring samt småspil i vandet. 2 lektioner en anden dag i ugen, hvor vi arbejder med sundhedsemner ( ex. mad og livsstil ) samt idrætsteori - eleverne laver opvarmingsøvelser og forbereder undervisningsforløb til forskellige emner. Lektiehjælp og ekstra fag tilbydes ved indskrivningen.