KÆRE ELEVER OG FORÆLDRE I 7-10. KLASSE I FREDERICIA KOMMUNE

Efter en lang periode med nedlukning af skoler og fritidstilbud grundet Corona har vi en forventning om, at flere unge vil opholde sig i Fredericia Kommune i sommerferien - derfor har vi i år sat ekstra ressourcer ind for at tilbyde vores unge mennesker aktivitetstilbud, kontakt med pædagoger og fællesskaber med andre unge i sommerperioden. De voksne vil i samarbejde med byens unge planlægge ud fra ønsker, behov og mulighederne den pågældende dag i ugerne 27-32.

 

Aktivitetsmuligheder kan være:

 

 • Fisketur
 • Bål ved stranden
 • Træklatring
 • Parkour
 • SUP v. Gammel Havn
 • Træning og velvære
 • Ungecafe
 • Skating ved Ungdommens Hus
 • Boldspil
 • Snak med en voksen
 • Graffiti
 • Gå og vandretur
 • Spil og leg

 

Der vil i gennemsnit være 8-10 voksne på arbejde dagligt, som vil arrangere aktiviteter med de unge efter behov. Der er ingen tilmelding, men alle unge er velkommen til at kigge forbi Ungdommens Hus og få en snak med de voksne.

 

Praktisk info:
Ungdommens Hus i Norgesgade danner ramme for den tværgående indsats hen over sommeren. Der vil være personale til stede i tidsrummet kl. 17-21. I dette tidsrum er alle unge velkommen. Aftale om aktiviteter sker i samråd med de voksne, som hjælper med de endelige aftaler. Aktiviteterne er gratis for byens unge og arrangeres bedst ved, at de unge selv samler andre unge om en aktivitet, som derefter arrangeres.

 

Regeringen har afsat ekstra midler til sommerferieaktiviteter for børn og unge. Midlerne vil indgå som aktiviteter i planen for sommeren og vil blive afviklet frem til 1. september.

 

For yderligere oplysninger: www.ungfredericia.dk

Ungdommens Hus i Norgesgade er et kulturhus for byens unge. Der er mulighed for en lang række kulturaktiviteter både indendørs og udendørs. Alkohol er ikke tilladt i huset, og ellers gælder de almindelige regler for ophold på kommunens ejendomme.

 

For yderligere oplysninger: www.ungdommenshus.dk

 • Ungdomsskoleleder, Søren Pedersen, tlf. 40722971
 • Den Matrikelløse Klub, Hrolf Langgaard Petersen, tlf. 20958187
 • Ungdommens Hus, Pia Lundtoft Østergaard, tlf. 22395236